Line Rouyet

Forsker
Mobil: +47 405 52 235
Epost: liro@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Publikasjoner