Gå rett til innhold
<
<
Kristian

Kristian Fossum

Seniorforsker

krfo@norceresearch.no
+47 56 10 71 13
+47 98021846
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg disputerte i 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Assessment of Sequential and Simultaneous Ensemble-based History Matching Methods for Weakly Non-linear Problems». Siden 2018 har jeg vært ansatt hos NORCE i gruppen for data assimilering og optimalisering. Fra 2014 til 2018 var jeg ansatt hos Center for Integrated Petroleum Research, Uni Research CIPR, i Bergen.

Jeg jobber med algoritmer og metoder for data assimilering med fokus på estimering av usikre modell-parametre. Metodene benytter seg av historiske data og justerer de ukjente parameterne automatisk slik at numeriske modeller tilpasses de observerte data. Målet med forskningen er å lage bedre verktøy for å støtte beslutninger ved å øke nøyaktigheten til de numeriske modellene. Jeg har jobbet med anvendelser innenfor modeller for fluid strømning i petroleumsreservoar, modeller for elektromagnetiske målinger for retningsstyrt boring, og tidsserier av seismiske målinger.

Jeg har i hovedsak jobber med tradisjonelle matematiske og statistiske metoder. I det siste har jeg stadig benyttet maskinlæring og kunstig intelligens i algoritmene for data assimilering.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt