Gå rett til innhold
<
<
Knut-Arne

Knut-Arne Wensaas

Forsker II

knwe@norceresearch.no
+47 56 10 72 94
Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

•Fordøyelsessykdommer

•Kreft i allmennpraksis

•Infeksjoner i allmennpraksis

Om personen

PhD, spesialist i allmennmedisin

Knut-Arne Wensaas tok medisinsk embetseksamen i 1993 ved Universitetet i Bergen. Etter turnustjeneste ved Stokmarknes sykehus og i Hadsel kommune jobbet han som kommunelege i Stokmarknes inntil han returnerte til Bergen i 1997. Han er spesialist i allmennmedisin siden 2001 og jobber som fastlege ved Kalfaret legesenter i Bergen sentrum.

Han har PhD-grad fra 2011 med avhandlingen: «Giardiasis in Bergen. Outbreak and clinical consequences». Siden 2013 har han bistilling som forsker II ved Allmennmedisinsk forskningsenhet.

Knut-Arne Wensaas er leder for Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe i gastroenterologi og for referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer. Han er styremedlem og tidligere leder for European Society for Primary Care Gastroenterology

Hans forskningsinteresser inkluderer infeksjonssykdommer, fordøyelsessykdommer, medisinsk uforklarte tilstander og allmennmedisinsk epidemiologi.

Knut-Arne Wensaas

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Infeksjoner
Allmennmedisin

Mer info om Knut-Arne

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt