Gå rett til innhold
<
<
Sikker COVID-19 vaksinering under svangerskapet

Sikker COVID-19 vaksinering under svangerskapet

I dette prosjektet vil vi undersøke sikkerheten av Covid-19 vaksinering av gravide kvinner. Vi undersøker svangerskapsutfall, kortidseffekter på kvinnen og fosteret og langtidseffekter hos barn av mødre som ble vaksinerte under graviditeten. Det er vanskelig å forutsi hvordan den nåværende Covid-19 pandemien vil utvikle seg. Mutasjoner endrer kontinuerlig virusets spredningsevne og potensielt også alvorlighetsgraden av infeksjoner.

Tilgjengelig kunnskap tyder på at gravide med COVID-19 infeksjon har økt risiko for alvorlig sykdom, komplikasjoner og sykehusinnleggelse. COVID-19 infeksjon under graviditeten er også forbundet med økt risiko for uheldige svangerskapsutfall. Vaksinasjon under graviditet vil beskytte de gravide kvinnene mot COVID-19-infeksjon. I tillegg er det sannsynlig at mors vaksinasjoner under graviditeten beskytter også spebarn mot COVID-19-infeksjon fordi IgG antistoffer aktivt overføres gjennom morkaken til fosteret.

Dagens COVID-19 vaksiner er ikke testet eller godkjent for bruk hos gravide. Dermed er sikkerheten og effektiviteten av vaksinering under graviditet ukjent. Foreløpig er det vanskelig for gravide og omsorgspersoner å ta beslutninger om Covid-19 vaksinering. Ny kunnskap om vaksinesikkerhet og effektivitet er avgjørende for å bevare befolkningens tillit og tilslutning til vaksineprogrammet.

Svært få land har populasjonsbaserte registre som gjør det mulig å studere befolkningsrisiko knyttet til sikkerhet ved vaksinasjon under graviditet. De robuste befolkningsbaserte norske registrene gir oss en unik mulighet. Vårt internasjonale team har bred kompetanse i å analysere data fra koblede, befolkningsbaserte register for å studere infeksjoner og vaksinasjon under graviditet.

Vaksinering mot COVID-19 skjer akkurat nå, og gravide anbefales vaksine. Våre resultater vil gi ny og avgjørende kunnskap til offentlige helseforvaltning, klinisk praktisk og informere vitenskapelige miljøer om videre forskningsbehov.

Prosjektfakta

Navn

Sikker COVID-19 vaksinering under svangerskapet

Status

Aktiv

Periode

01.07.21 - 30.06.27

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Siri Eldevik Håberg
Maria Christine Magnus
Laura Oakley
Håkon Kristian Gjessing
Anders Skrondal
Pétur Benedikt Juliusson
Ferenc Macsali
Nils-Halvdan Morken
Kari Furu
Anne Marie Nybo Andersen
Olof Stephansson
Allen Wilcox
Deshayne Fell