Gå rett til innhold
<
<
Elektromagnetisk teknologi

Elektromagnetisk teknologi

Mange års erfaring med elektromagnetisk (EM) teknologi

NORCE har lang erfaring med elektromagnetisk (EM) teknologi i frekvensområdet fra sub-Hz til 40 GHz. Hovedfokuset vårt er innen målevitenskap og teknologi. Dette innebærer forskning på samspill mellom sensorer og prosess, og utvikling av komplette målesystemer. Vi tilbyr også tredjepartsevaluering og analyse av EM-relaterte problemer.

NORCE sin kjernekompetanse innen elektromagnetisme er modellering og simulering, strømningsmåling, væskekarakterisering, sensor design og analyse, dielektrisk spektroskopi, trådløs kommunikasjon, mikrobølgeteknologi og elektronikkdesign.

Når vi vurderer nye prosjektutfordringer, kombinerer vi vår EM-kompetanse med bruk av avanserte simuleringsverktøy og eksperimentelt arbeid for å løse utfordringen. Vi jobber tett med kundene våre for å utvikle prototyper basert på deres ideer og for å optimalisere deres eksisterende produkter.

I tillegg har vi en lang tradisjon med å forske på nye målingsløsninger sammen med Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for kjemi ved Universitetet i Bergen.

Et annet kjerneområde er elektromagnetiske felt i metallurgiske anvendelser, herunder 1- og 3-fase smelteovner samt induksjonsovner og MHD.

Kontakt
Kjetil Folgerø

Målevitenskap Sjefsforsker - Bergen

kjfo@norceresearch.no

+47 971 73 548