Elektromagnetisme

Sist oppdatert: 5. des. 2019

NORCE har lang erfaring med elektromagnetisk teknologi i frekvensområdet fra sub-Hz til 40 GHz. Hovedfokuset vårt er innen målevitenskap og teknologi. Dette innebærer forskning på samspill mellom sensorer og prosess, samt utvikling av komplette målesystemer. Vi tilbyr også tredjepartsevaluering og analyse av EM-relaterte problemer.

NORCE sin kjernekompetanser innen elektromagnetisme er modellering og simulering, strømningsmåling, væskekarakterisering, sensor design og analyse, dielektrisk spektroskopi, trådløs kommunikasjon, mikrobølgeteknologi og elektronikkdesign.

Når vi vurderer nye prosjektutfordringer, kombinerer vi vår EM-kompetanse med bruk av avanserte simuleringsverktøy og eksperimentelt arbeid for å løse utfordringen. Vi jobber tett med kundene våre for å utvikle prototyper basert på deres ideer og for å optimalisere deres eksisterende produkter. I tillegg har vi en lang tradisjon med å forske på nye målingsløsninger sammen med Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for kjemi ved Universitetet i Bergen.