Fluidkarakterisering

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har bred erfaring med utvikling av målemetoder og utstyr for karakterisering av fluidegenskaper. Bruksområdene spenner fra petroleumsfluider til havbruk og miljøovervåking.

NORCE har utviklet et stort utvalg av metoder for å karakterisere både enkeltfluider og flerfaseblandinger, spesielt basert på akustiske, elektromagnetiske, gammastråle og optiske sensorer. Eksempel på fluidparametere som kan karakteriseres er tetthet og permittivitet til råoljer, kaloriverdi til hydrokarbongass, vannsalinitet og saltsammensetning, vanninnhold i blandinger og oppløst karbondioksid i vann.

NORCE jobber også sammen med Equinor om et nytt konsept for online karakterisering av de individuelle fasene som er tilstede i flerfase hydrokarbonstrøm.

Se også:

NORCE flerfaserigg

NORCE Flerfaserigg er en lukket tre-fase strømningsrigg der olje, gass og vann sirkuleres. NORCE og eksterne aktører bruker flerfaseriggen til forskning og utvikling og til tredjepartstester av strømningsmålere.

NORCE Flerfaserigg