Fjerninspeksjon

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Fjerninspeksjon er basert på en eller flere sensorer i kombinasjon for datainnsamling og dataanalyse av objekter under inspeksjon fra en mobil bemannet eller ubemannet plattform. Dette er spesielt ønskelig for objekter som er vanskelig å nå pga. fare, høyde eller stor utstrekning. NORCE er involvert i en rekke prosjekter som omhandler fjerninspeksjon innen f.eks. Olje og gass-infrastruktur, solkraftverk og elektrisk infrastruktur. Fagfeltet er sterkt knyttet til fagfelt som industriell automasjon, autonomi, analyse av måledata, beslutningsstøttesystemer og tilstandsbasert vedlikehold.

NORCE har lang erfaring og omfattende kompetanse, spesielt innen fjernkontroll basert på laserteknologi. Laserbaserte systemer muliggjør fjernkontroll av enestående nøyaktighet og hastighet selv i ødelagte visuelle miljøer der du må måles gjennom vann, tåke, støv eller røyk. Laserbelysning og / eller laserbasert deteksjon, gjør at vi kan bruke andre inspeksjonsteknikker på ellers utilgjengelige mål, og kan måle gjennom smale åpninger, ved forhøyede temperaturer (Laser ultrasonic).

Prosjekter

Aktuelt