Fjerninspeksjon

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Fjerninspeksjon er basert på en eller flere sensorer i kombinasjon for datainnsamling og dataanalyse av objekter under inspeksjon fra en mobil bemannet eller ubemannet plattform. Dette er spesielt ønskelig for objekter som er vanskelig å nå pga. fare, høyde eller stor utstrekning.

NORCE er involvert i en rekke prosjekter som omhandler fjerninspeksjon innen f.eks. Olje og gass-infrastruktur, solkraftverk og elektrisk infrastruktur. Fagfeltet er sterkt knyttet til fagfelt som industriell automasjon, autonomi, analyse av måledata, beslutningsstøttesystemer og tilstandsbasert vedlikehold.

Aktuelt