Gå rett til innhold
<
<
Karen

Karen J Skaale Havnen

Forsker II

khav@norceresearch.no
+47 56 10 72 39
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Karen J Skaale Havnen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Barnevern

Mer info om Karen

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
The impact of case characteristics on child welfare service investigations in Norway – Nordic Social Work Research 2023
Decision making in child protection emergency cases in Norway – Children and Youth Services Review 2023
Service Provision by Child Protection Services — Exploring Variability at Case and Agency Levels in a Norwegian Sample – International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice 2023
The impact of case factors on the initial screening decision in child welfare investigations in Norway – International Journal of Child Abuse & Neglect 2022
Concerns of Parental Substance Abuse and Mental Health Problems Reported to Child Welfare Services—Testing a Moderated Mediation Model for Paths From Reports to Substantiated Concern and Service Provision – Frontiers in Psychiatry 2022
Listening to Advice from Young People in Foster Care—From Participation to Belonging – The British Journal of Social Work 2021
Mental health, adverse life events and health service use among Norwegian youth in the child welfare system: Results from a population-based study – Child & Family Social Work 2021
Suicidality among children and youth in Nordic child welfare services: A systematic review – Child & Family Social Work 2021
How does the Kvello assessment framework attend to important dimensions of the children’s needs and welfare? A comparison with the BBIC and the ICS frameworks for child welfare investigations – Nordic Social Work Research 2021
Tett oppfølging av familier viktig for å redusere akuttplasseringer – Forskersonen.no 2020
Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger – UiT Norges arktiske universitet 2020
Akutt - for hvem? Akuttarbeid i kommunalt barnevern – NTNU 2020
De kunne sagt unnskyld – Dagbladet 2020
Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning. – UiT Norges arktiske universitet 2020
Når barnevernet undersøker - Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 4 – RKBU Nord 2019
Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker – UiT Helseblogg 2018
Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker – Forskning.no 2018
Hvilke former for råd og veiledning trengs i barnevernet? – Tidsskriftet Norges Barnevern 2017
Evaluering av Kvellomalen – RKBU Nord 2017
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: SMIL – Styrket mestring i livet (2. utg.) – Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
Familieråd som beslutningsmodell i barnevernet – 2016
Er plassering alltid bra? Barnevernets moglege skadelege effektar på barn – 2015
Råd og veiledning som hjelpetiltak – 2015
Barnas helse og fungering. – 2015
Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. – RKBU Vest, Uni Research Helse 2015
Stability and change - a 7- to 8-year follow-up study of mental health problems in Norwegian children in long-term out-of-home care – Child & Family Social Work 2014
Kunnskapsstatus om familieråd. Erfaringer og effekter – Uni Research Helse, RKBU Vest 2014
Cautious belonging: relationships in long-term foster-care – The British Journal of Social Work 2013
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt