<
<
Jon Oddvar Hellevang

Jon Oddvar Hellevang

Seniorforsker

johe@norceresearch.no
+47 988 48 828
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jon Oddvar Hellevang

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Distribuert kjemisk måling (DCS)
Fiberoptisk kommunikasjon
Fiberoptisk distribuert sensorteknologi

Forskergrupper

Målevitenskap

Mer info om Jon Oddvar Hellevang

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter