Jesper Blinkenberg

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM
Telefon: +47 56 10 72 16
Epost: jebl@norceresearch.no
Kontoradresse: Kalfarveien 31, 5018 Bergen, Norway

Aktuelt