Go straight to content
<
<
Hilmar Rommetvedt

Hilmar Rommetvedt

Research Professor

hiro@norceresearch.no
+47 51 87 51 09
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Dr. Hilmar Rommetvedt is Research Professor at NORCE Norwegian Research Centre, and former member of the Executive Committee of the International Political Science Association (IPSA). His research focuses on parliaments, governments and organized interests, and policy-making and implementation in various policy areas such as the environment, agriculture, culture, sport, international trade and health and welfare services.

Rommetvedt is (co-)author / (co-)editor of numerous books including Parliamentary Change in the Nordic Countries, The Rise of the Norwegian Parliament, Sport Policy: A Comparative Analysis of Stability and Change (also published in Korean: 스포츠정책론: 안정과 변화의 비교분석), The Value of Arts and Culture in Regional Development, Practices of Inter-Parliamentary Coordination in International Politics, International Trade Negotiations and Domestic Politics, The Nordic Models in Political Science, Parliamentary Committees in the Policy Process, and a number of books published in Norwegian. He has published articles in journals such as Comparative Political Studies, European Political Science, Government and Opposition, Interest Groups & Advocacy, International Journal of Cultural Policy, International Review for the Sociology of Sport, Politics in Central Europe, Public Management Review, Scandinavian Political Studies, The Journal of Legislative Studies, Theorija in Praksa, Voluntas, West European Politics, and World Trade Review. He has served as reviewer for various international and Norwegian journals.

Rommetvedt has been adjunct professor at the University of Stavanger and member of the Board of the Division of Science of the Research Council of Norway, as well as vice chair of the Board of the National Institute for Consumer Research and chair of Sola Municipal Board for Cultural Affairs. He has work experience from the Ministry of Education, the Norwegian Parliament, the Norwegian Research Centre in Organization and Management, and Rogaland Research/IRIS - International Research Institute of Stavanger (now a part of NORCE).

Hilmar Rommetvedt

Division

Health & Social Sciences

Research themes

Democracy, Civil Society and Participation

Research Groups

Omstilling i offentlig sektor

More information about Hilmar Rommetvedt

See profile in Cristin

Projects

See all
See all
Publications
Politikkens allmenngjøring: Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk demokrati, 4. utg. – Fagbokforlaget 2023
Organisasjonenes kontakt og påvirkning sett fra myndighetenes og medienes synsvinkel – 2022
Norwegian parliamentary committees: split and sidelined in the policy process – 2022
A black box that deserves more light: comparative findings on parliamentary committees in the policy process – 2022
Agriculture in transition: New strategies for the promotion of occupational health and safety. – 2021
Hva kan vi lære av valget i 2019? – Kommunal rapport 2021
Orden i beslutningsprosessene – 2021
Collaboration Committees between Municipalities and Health Enterprises: Arena for Power Struggle or Forum for Deliberation? – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2021
Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon – 2021
Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner – 2021
Er fagkomiteene eller partigruppene Stortingets "politiske verksteder"? – 2020
Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner - før og etter samhandlingsreformen – Tidsskrift for omsorgsforskning 2020
Lobbyists in the Norwegian Parliament: Contacts, impacts and assessments – 2019
Rogalandskommunene og kommunestrukturspørsmålet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking – Government and Opposition 2019
Samhandlingsreformen i helsevesenet: Statlige insentiver og kommunale virkninger – Tidsskrift for samfunnsforskning 2019
Civil associations and interest groups in the policy-making process: pluralisation and generalisation of interests – Interest Groups & Advocacy 2019
Den "multifunksjonelle" kulturen – Stavanger Aftenblad 2017
Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking – Government and Opposition 2017
Valg, skolevalg og meningsmålinger – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017
Skolevalg som stemningsbarometer sammenlignet med gjennomsnitt av meningsmålinger. ( Valget 2017 ) – Stavanger Aftenblad 2017
Politikkens allmenngjøring – Fagbokforlaget 2017
Scandinavian corporatism in decline – 2017
Avhengige av lobbyister – Fagbladet samfunn og økonomi 2015
Forskerblikk på politikk og samfunn – International Research Institute of Stavanger 2015
Oljeleting nord for 62. breddegrad – 2015
Forskerblikk på politikk og samfunn – International Research Institute of Stavanger 2015
Valgets kvaler: parti, person eller politikk? – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015
Stortinget og lobbyistene. – Stavanger Aftenblad 2014
Lobbyistmaktens grenser. Hvordan kunne det bli et nei til OL til tross for organisasjonenes, lobbyistenes og PR-ekspertenes iherdige innsats for et ja? – VG : Verdens gang 2014
Overdreven tro på helsereformer – Dagbladet 2014
Hagen styrte ARK, men hvem styrte Hagen? – Dagbladet 2014
Sp-vandring mot venstre, hva nå? – Stavanger Aftenblad 2014
Helsepolitisk pendelsving – Stavanger Aftenblad 2014
Kommunenes virksomhet er så mangslungen at det er umulig å finne en størrelse og en inndeling som er optimal – Rosenkilden 2014
Lobbyvirksomhet – 2014
Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk – Fagbokforlaget 2014
Towards the intermestic politics of trade: institutions, ideas, interests and actors – 2014
The intermestic politics of trade – 2014
The global trade agenda – 2014
Coping With Corporatism in Decline and the Revival of Parliament: Interest Group Lobbyism in Denmark and Norway, 1980–2005 – Comparative Political Studies 2013
Beliefs in culture as an instrument for regional development: The case of Stavanger, European Capital of Culture 2008 – 2013
Sakene betyr mer enn lederne. FRPs utvikling i 40 år – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
Per Borten 1913 - 2005 – Stavanger Aftenblad 2013
In Culture We Trust: Beliefs in culture as an instrument for development in the Stavanger region – 2013
The Institutionalisation of a Parliamentary Dimension of the WTO – 2013
European Capitals of Culture: elitism or inclusion? The case of Stavanger2008 – International Journal of Cultural Policy 2013
Person, eller sak og situasjon? Frp og SVs velgeroppslutning under Carl I. Hagen og Kristin Halvorsen – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2012
Organised Interests,Authority Structures and Political Influence: Danish and Norwegian Patient Groups Compared – Scandinavian Political Studies 2012
SV i hardt vær – sakene betyr mest – Aftenbladet 2012
Meningsmålinger og valg: Håp for sperregrense-partiene? – Stavanger Aftenblad 2012
Forskerblikk på politikk II – International Research Institute of Stavanger 2012
Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen – Fagbokforlaget 2011
The institutionalization of a parliamentary dimension of an intergovernmental organization: the WTO – World Trade Review 2011
European Capitals of Culture: elitism or inclusion? The case of Stavanger2008 – International Journal of Cultural Policy 2011
Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia – Government and Opposition 2011
Valg utenom det vanlige – Stavanger Aftenblad 2011
Varieties of Democracy: Interest Groups and Corporatist Committees in Scandinavian Policy Making – VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2010
From Politics to Management - or More Politics? – Public Management Review 2010
Statsvitenskap i Stavanger – Stavanger Aftenblad 2010
An international framework of good practice in research and delivery of the European Capital of Culture programme – International Research Institute of Stavanger 2010
Varieties of Democracy: Interest Groups and Corporatist Committees in Scandinavian Policy Making – VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2010
Stavanger2008 besto testen – Forskning.no 2009
Trade Policy: National Interests and International Negotiations – International Research Institute of Stavanger 2009
Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad – slik innbyggerne ser det – International Research Institute of Stavanger 2009
Norske organisasjoners strategier for politisk innflytelse – 2009
See all publications in Cristin