Hilmar Rommetvedt

Forskningsleder
Telefon: +47 51 87 51 09
Epost: hiro@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Aktuelt

Publikasjoner