Hilmar Rommetvedt

Hilmar Rommetvedt

Forsker I
Telefon: +47 51 87 51 09
Epost: hiro@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Hilmar Rommetvedt er dr.polit. og forsker I ved NORCE. Han har tidligere vært forskningsleder ved Rogalandsforskning og IRIS (som nå er en del av NORCE), og professor II ved Universitetet i Stavanger.

Rommetvedts forskning dreier seg særlig om politiske institusjoner og prosesser, forholdet mellom Stortinget, regjeringen/forvaltningen og de organiserte interessene, lokalvalg og utforming og iverksetting av offentlig politikk på ulike områder som miljø og landbruk, kultur og idrett, helse og velferd.

Aktuelt

Publikasjoner