Gå rett til innhold
<
<
Hanne

Hanne Kvilhaugsvik

Forsker II

hkvi@norceresearch.no
+47 56 10 76 08
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Eg arbeider som postdoktor på prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen 2018-2023.

Eg har levert doktoravhandling i administrasjon og organisasjonsvitskap i januar 2021. I avhandlinga undersøkte eg endringar i styring av høgare utdanning i Norden, med fokus på instrument for kvalitet og relevans.

Forskingsinteressene mine er knytte til høgare utdanning, styring av (høgare) utdanning, utdanningspolitikk, iverksetjing og organisasjonsteori. Innanfor metode har eg arbeidd mest med casestudiar og kvalitative metodar.

Se alle prosjekter