Gå rett til innhold
<
<
Hanna Kvamsås

Hanna Kvamsås Kvamsås

Forsker II

hakv@norceresearch.no
+47 56 10 76 34
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Hanna Kvamsås er samfunnsgeograf og har doktorgrad frå Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. Kvamsås jobbar med potensialet for transformativ klimatilpassing og samproduksjon av lokal klimakunnskap. Tematisk konsentrerer Kvamsås seg om lokale klimatilpassingsspørsmål, kommunal planlegging, klimarisiko og naturbaserte løysingar. Doktorgradsavhandlinga hennar fokuserer på heilskaplege tilnærmingar til klimatilpassing som krev endringar i menneske og organisasjonar sine tankesett, verdiar, normer og praksisar. Kvamsås arbeider med kvalitative metodar inkludert intervju, observasjon, foto-elicitation og samproduksjon av kunnskap gjennom organisering av hackathon-liknande samarbeidsverkstader.

Hanna Kvamsås Kvamsås

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Hanna Kvamsås

Se profil i Cristin

Åpne CV