Egil Kjerstad

Forskningsleder I
Telefon: +47 56 10 76 18
Mobil: +47 975 27 197
Epost: egkj@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Publikasjoner