<
<
David Landa Marban

David Landa Marban

Forsker

dmar@norceresearch.no
+47 56 10 71 10
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg fullførte en doktorgrad i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen i juni 2019. Jeg jobbet i et tverrfaglig prosjekt sammen med industri og eksperimentelle grupper i doktorgraden. Siden juli 2019 har jeg jobbet som postdoktor i NORCE Energy i prosjektet 'efficient models for Microbially Induced CAlcite Precipitation as a seal for CO2 storage (MICAP)'.

Mitt hovedforskningstema har vært matematisk modellering og simulering av biofilmprosesser i forskjellige skalaer (pore-, kjerne- og reservoarskala), motivert av applikasjoner som ‘mikrobiell økt oljeutvinning (MEOR)’ og ‘mikrobiell indusert kalsittutfelling (MICP)’. Forskningen min inkluderer vitenskapelig programmering for flerfase væskestrøm, reaktiv transport og flerfysiske koblingsprosesser.

Se alle prosjekter
Aktuelt