Gå rett til innhold
<
<
Bjørn

Bjørn Brunborg

Spesialrådgiver, RKBU Vest

bjbr@norceresearch.no
+4741652364
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg arbeider nå som spesialrådgiver og faggruppeleder ved RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unges pyskiske helse og barnevern). I tillegg arbeider jeg i spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUP) som behandler. Jeg har også erfaring fra BUP feltet som poliklinikkleder og avdelingsleder for avdeling poliklinikker ved PBU (Haukeland sykehus). Jeg har tidligere arbeidet spesialrådgiver i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), samt som universitetslektor II ved UIB som studentveileder i klinisk praksis.

Ved RKBU Vest er jeg faggruppeleder for gruppen "psykisk helse i skole og barnehager". Fagruppen består både av forskere og rådgivere, og rommer bl.a. tiltak som De Utrolige Årene, Antimobbearbeid (herunder Olweus programmet), Arbeid mor selvmord og selvskading (herunder Livet på Timeplanen) og forskningsprosjektet "stopp seksuell trakassering".

Av arbeidsområder er bl.a. implementering av programserien De Utrolige Årene, hvor jeg er mentor i foreldreveiledningsprogrammene (ansvarlig for opplæring og veiledning). Foreldreveiledning og foreldrestøttende tiltak har vært et interesseområde i en årrekke.

Bjørn Brunborg

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Bjørn

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter