Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 17.01.2020
Oppdatert: 29.06.2022

Barn med atferdsvansker strever ofte både med det sosiale og det faglige på skolen. De Utrolige Årene kan være et nyttig tiltak for å forebygge vanskene.

Programmet De Utrolige Årene i barnehage, skolefritidsordning (SFO)/aktivitetsskole (AKS) og skole skal fremme sosiale, emosjonelle og skolefaglige ferdigheter hos barn. Programmet skal også forebygge utvikling av atferdsvansker. Kjerneelementene er blant annet rettet mot hvordan bruke positive tilbakemeldinger som ros, anerkjennelse, oppmuntring og veiledning for å motivere barna for lek og læring. Programmet skal også bidra til å styrke barnas selvfølelse og selvregulering, motivasjon for samarbeid og ferdigheter i problemløsning.

Gode erfaringer

Blomvåg skule i Øygarden er en av skolene som bruker De Utrolige Årene (DUÅ) sitt skoleprogram. Rektor, Linda Haugstad, forteller at de har gode erfaringer med programmet.

- Etter at vi begynte å bruke De Utrolige Årene har det blitt mer naturlig å rose hverandre. Jeg hører oftere både barn og voksne si til hverandre at de liker hverandre, uten at det virker påtatt, forteller Haugstad.

DUÅs skole- og barnehageprogram er et universalforebyggende program. Det vil si at det retter seg mot alle barn i en skole, SFO/AKS eller barnehage. Hensikten er å forebygge utvikling av atferds- og sosiale vansker. Opplæringen tilbys personell som jobber med barn i alderen 3-8 år i skoler, SFO/AKS og barnehager. Med begrensede tilpasninger kan programmet benyttes også for eldre barn.

- Etter opplæringen i De Utrolige Årene har vi fått et felles språk og blitt utfordret på tankemønsteret vårt. Det er nyttig at vi voksne har lik oppfatning av hvordan vi bør møte barna på en god måte. Vi har også fått bedre kompetanse på å håndtere uønsket atferd, sier Haugstad.

4 av 5 mulige

Forskere har i en kunnskapsoppsummering klassifisert DUÅs skole- og barnehageprogram på nivå 4 av 5 mulige. Nivå 4 betyr at DUÅ er et tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt av programmet.

Kunnskapsoppsummeringen er publisert i det elektroniske tidsskriftet Ungsinn.no. På tidsskriftets nettside finnes praktisk informasjon om ulike tiltak som skal fremme barn og unges psykiske helse, samt informasjon om hvor godt dokumentert nytteverdien er av de enkelte tiltakene.

Les kunnskapsoppsummeringen på Ungsinn

Forskerne bak kunnskapsoppsummeringen mener DUÅs skole- og barnehageprogram er grundig beskrevet i programmets materiale og har et solid teoretisk fundament.

Kan redusere problematferd og øke sosial kompetanse

Forskerne har vurdert to norske studier, publisert i fire artikler. Resultatene tyder på at programmet kan redusere problematferd og øke sosial kompetanse hos barn i alderen 3-8 år, samt bidra til positive endringer i elev-lærerrelasjoner og foreldres involvering i barnas skolegang.

Effektene er små, men synes å være større for de barna som har størst utfordringer med atferdsvansker i utgangspunktet når det gjelder redusering av eksternaliseringsproblemer og elev-lærer konflikt.

Kunnskapsoppsummeringen konkluderer med at evalueringsresultatene er noe usikker, og at det derfor trengs mer forskning på programmet, for å kunne trekke sikrere konklusjoner om effekten av programmet.

De Utrolige Årene finansieres av Helsedirektoratet. Implementering av programmene koordineres fra RKBU Nord, i nært samarbeid med RKBU Vest, RKBU Midt-Norge og RBUP Øst og Sør. RKBU Vest har egne ansatte som jobber med opplæring, veiledning og implementering av DUÅs programserie i regionen.

Ny studie fra forskere ved RKBU Midt-Norge og RKBU Nord m.fl. viser at programmet har god nytteverdi for relasjonen mellom voksne og barn i barnehagene. Denne studien er ikke inkludert i kunnskapsoppsummeringen.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev