Arnoud Jochemsen

Forsker Teknova
Mobil: +47 980 08 801
Epost: ajoc@norceresearch.no
Kontoradresse: Tordenskjolds gate 9, 4. etg., 4612 Kristiansand, Norway
  • Avdeling
    Teknologi