Agnar Sivertsen

Seniorforsker
Mobil: +47 918 38 463
Epost: agsi@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Aktuelt