Gå rett til innhold
<
<
Adrian

Adrian Tvilde Evensen

Forsker III

atvi@norceresearch.no
+47 56 10 78 27
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg fullførte min mastergrad hos Universitetet i Bergen i Informatikk med spesialisering i Maskinlæring høsten 2022. I masteroppgaven skrev jeg om tekst-klassifisering i Dialogue Systems (chatbots) ved hjelp av Natural Language Processing og språkmodeller. Høsten 2022 begynte jeg som Forsker III hos Norce og har for det meste vært involvert i prosjektet EuroCC2. Så langt har jeg jobbet med AutoML, Entity Resolution og High Performance Computing.

Kunstig intelligens har et enormt potensial for å løse mange av dagens og fremtidens utfordringer. Det utvikles stadig nye metoder som er i stand til å utføre oppgaver og løse problemer som før ikke har vært mulig. En stor motivasjon for mitt arbeid er hvordan disse metodene kan anvendes på nye data og hvordan dette kan nyttiggjøres i samfunnet, for eksempel som bidrag til det grønne skiftet og forbedring av folkehelsen.


Adrian Tvilde Evensen

Forskningstema

Kunstig intelligens
Maskinlæring

Forskergrupper

Digitale systemer

Mer info om Adrian

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter