Utviklet ny metode for CO2-detektering

Regjeringens Langskip-prosjekt og arbeidet med å lagre CO2 under havbunnen i Nordsjøen er avhengig av at vi har metoder for å avdekke lekkasjer og sikre lagrene. Nå er vi ennå ett skritt nærmere målet.

Sist oppdatert: 7. mai 2021
Publisert 28. apr. 2021
STEMM CCS kontrollert utslippsforsøk av CO2 i Nordsjøen inkludert noe av måleteknologien og plattformene som ble brukt Illustrasjon C Pearce NOC
STEMM-CCS kontrollert utslippsforsøk av CO2 i Nordsjøen inkludert noe av måleteknologien og plattformene som ble brukt. Illustrasjon_ C, Pearce, NOC

- Vi har utviklet en ny metode for å oppdage og kvantifisere CO2 utslipp fra undersjøiske lagre som løses opp i sjøvannet. I mai 2019 fikk vi muligheten til å teste metoden i verdens første virkelige simulering av utslipp fra ett undervanns karbonlagerreservoar på dypt vann.

NORCE- og Bjerknessenterforsker Abdirahman Omar er begeistra. De har oppnådd det han søkte. Skape nye metode og få testet den ut. Artikkelen med resultatene er nå publisert.

Eksperimentet fant sted i Nordsjøen. Kontrollert miks av CO2 og sporgasser ble sluppet ut kontinuerlig over 11 dager inn i de grunne sedimentene 3 m under havbunnen med en trinnvis økende strømningsrate fra 6 til litt over 140 kg CO2 per dag.

Ekperimentet ble vellykket og funnene er viktige i to henseender:

  • For det første viser det at selv små lekkasjer kan oppdages med denne metoden ved hjelp av eksisterende målingsteknologi, til tross for at sjøvann naturlig inneholder en svært variabel mengde uorganisk karbon som det er vanskelig å skille fra sivende CO2.
  • For det andre involverer bruken av metoden flere av kravene i eksisterende CCS-overvåkingsprotokoll: baseline-karakterisering, avviksdeteksjon og tilskrivning og kvantifisering av eventuell oppløst CO2 i sjøvannet.

Den høye følsomheten ved målingene og innretting med CCS overvåkningsprotokollen, sammen med dens egnethet for automatisering, gjør metoden til et potensielt fremtidig overvåkingsverktøy både for store og trange marine områder, forteller Omar.

Abdir omar2
NORCE- og Bjerknessenterforsker Abdirahman Omar bor i Bergen og har funnet smarte løsninger for å sikre at vi har kontroll på CO2-en vi planlegger i lagre i havbunnen utenfor oss. Foto: Andreas R. Graven

Profilintervju NORCE- og Bjerknessenterforsker Abdirahman Omar

I intervjuet har jouranlisten fått kikka inn i vitenskapsmannens personlige historie fra oppvekst i Somalia til ankomst Norge som asylsøker, til å få leve ut lidenskapen for matematikk og nå som klimaforsker hos NORCE og Bjerknessenteret,

Bergens Tidende og E 24