Stor praktisk verdi i oljeindustrien

Digitale tvillinger, virtuelt laboratorium, automatiserte og autonome boreoperasjoner. Dette skal bidra til mer effektiv og sikker boring.

Sist oppdatert: 2. jun. 2020
Publisert 29. mai 2020

Sjefsforsker i NORCE, Eric Cayeux, har bidratt til at forskningen innen automatisert boring har fått stor verdi i petroleumsindustrien. Han blir tildelt prisen «2020 SPE Drilling Engineering Award for North Sea Region» for sin innsats på feltet, som en anerkjennelse fra bransjen.

Eric cayeux
Eric Cayeux har fått prisen «2020 SPE Drilling Engineering Award for North Sea Region». (foto: Andreas Graven)

Representanter fra industrien trekker frem at Cayeux har vært en pådriver for å bringe kunnskap fra forskning til praksis, og teknologi fra forskning til kommersialisering. Praktiske verktøy har gitt bred anvendelse og betydelig verdi innen petroleumsindustrien.

- Gjennom sin forskning, konferansedeltakelse og møter med industrien sprer Cayeux kunnskap som bidrar til dypere forståelse og dermed kostnadseffektivitet og driftssikkerhet til oljeindustrien, sier Svein-Tore Brundtland, Drilling Engineering Manager, i ConocoPhillips Norge AS.

- Jeg er svært glad og beæret over å ha fått denne prisen, og vil samtidig takke mine kollegaer for det kreative miljøet og partnere for verdifulle input og diskusjoner, sier Eric Cayeux.

Sentral i utvikling av programvare

Eric Cayeux har vært sentral i utviklingen av DrillScene og DrillTronics, som er kommersielt tilgjengelig gjennom selskapet Sekal. Selskapet tilbyr automatiserte og digitaliserte produkter basert på teknologi utviklet av NORCE, og ble sist sommer kjøpt av Sumitomo.

DrillScene brukes i sanntidsovervåking for å kunne forutsi potensielle problemer under boreoperasjonen. Statistikk fra brønnene som har brukt programvaren viser at antall uønskede tekniske sidesteg er redusert til ca. 10 % fra «normalen» på rundt 30 %.

Les mer om DrillScene: Boreverktøy bidrar til betydelig reduksjon av CO2-utslipp

DrillTronics er integrert med bore- og kontrollsystemet på riggen og gir automatisk kontroll av boreprosessen. I 2017 ble DrillTronics videreutviklet og gjorde det mulig for første gang i historien å gjøre automatisert boring fra en flyterigg. Equinor, som første bruker, benyttet automatisert boring i en borekampanje i Barentshavet og meldte om store besparelser.

Den digitale tvillingen som både DrillScene og DrillTronics er basert på, er utviklet gjennom mange år hos NORCE og med Cayeux i spissen. Det er en modell som representerer de fysiske forholdene i brønnen på en svært god måte. I kombinasjon med kunstig intelligens utgjør dette pilaren i sanntidsverktøyene til Sekal.

Virtuelt laboratorium

Cayeux har også vært sentral for utviklingen av OpenLab, som er et virtuelt laboratorium som er avgjørende for utvikling og testing av automatisert boring. Denne infrastrukturen er et perfekt miljø for å designe fremtidens boreteknologi.

Openlab Utsnitt
NORCE sitt virtuelle miljø har vært sentral for at teknologisk nyvinning tar steget fra forskningsverktøy til produkt. Cayeux har vært opphavsmannen bak OpenLab som har fått plass på Forskningsrådet sitt veikart over nasjonale forskningsinfrastrukturer. (foto: Andreas Graven)

Les også om DigiWells

For å nå de ambisiøse målene som er satt for å redusere klimagassutslipp på den Norske kontinentalsokkelen og øke konkurransekraften, så er det sendt inn søknad til Forskningsrådet for etablering av et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) der en søker å optimalisere hele brønnleveringsprosessen - dvs. planleggingen og utførelsen av bore- og kompletteringsprosessene.