Søker etter ny vitenskapelig litteratur om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

Helsedirektoratet har gitt Bivirkningsgruppen i oppdrag å søke kontinuerlig etter ny forskning om bivirkninger fra tannmaterialer.

Sist oppdatert: 22. mai 2020

Søk gjøres i databaser for vitenskapelig litteratur (f.eks. PubMed). Fra søket startet i 2014 og fram til dags dato, har sammendrag fra 1236 artikler blitt identifisert.

De artiklene som blir vurdert til å kunne være relevante, blir valgt ut for en mer detaljert granskning.

Artikler som anses å kunne være av direkte klinisk betydning, blir oppsummert, og Helsedirektoratet blir jevnlig orientert om resultatene.