Anders Bryn Bjønnholia Rondane 2015

Ny bok: Utmark i endring

Utmarka i Norge går gjennom store endringer og stadig flere blir berørt og interessert i hvordan utmarksområdene både brukes og forvaltes. Nå slipper forskere fra Ruralis, Nibio, NORCE og flere andre institusjoner en bok på temaet.

– Reindrifta rammes hardt av nye aktiviteter i utmarka, men dette går i stor grad under radaren både for allmennheten, myndigheter og politikere, sier NORCE-forsker Jan Åge Riseth.

NORCE bidrar til to kapitler om samisk reindrift. Disse er skrevet av Jan Åge Riseth og og hans forskerkollega Svein Morten Eilertsen fra Nibio. Bernt Johansen fra NORCE har bidratt med figurfremstilling.

Det ene kapitlet setter søkelys på den totale belastningen av naturinngrep og forstyrrelser reindrifta er utsatt for. Det andre går mer spesifikt inn på belastningene reindrifta må bære som følge av den rovdyrpolitikken Norge har ført de siste tiårene.

– Den ferske Høyesterettsdommen om vindturbinene på Fosen har gitt temaet ny aktualitet. Våre bidrag tar sikte på å fremme en mer helhetlig forståelse av reindriftas tilpasningssituasjon enn den gjengse oppfatningen om at hvert inngrep er så lite og totalarealet er så stort, forteller Riseth.

Bred interesse

Boken “Utmark i endring” tar for seg flere høyaktuelle temaer for utmarka, blant annet rovdyrforvaltning, reindriftsnæring, vindkraft, utmarksbeite, hytteutbygging og rettigheter.

Forskerne Frode Flemsæter (Ruralis) og Bjørn Egil Flø (Nibio) er redaktører for artikkelsamlingen, og de håper boken treffer bredere enn bare fagmiljøet.

– Denne boka tar for seg et tema som ikke er bare viktig for faginteresserte, men også politikere og samfunnsengasjerte. Boka vil være gratis å lese og laste ned digitalt, men vil også være mulig å bestille i trykt versjon. Den vil være tilgjengelig digitalt allerede fra 28. november, forteller Flemsæter.

Boken er puplisert som " Open Access" og kan fritt lastes ned fra Cappelen Damm Akademisk: Utmark i endring

Inviterer til bokslipp og frokost

1. desember 09.00 – 11.00 inviterer forfatterne til bokslipp og frokostseminar på Sellanraa, Litteraturhuset i Trondheim.

Sammen med andre bidragsyterne fra boken vil Sjefsforsker Jan Åge Riseth dele innlegg. I tillegg serveres det lokalprodusert frokost.

For å melde deg på eventet reserver gratis billetter:

https://litthustrd.hoopla.no/sales/2076706538

Om du ikke kan møte opp fysisk, kan du følge arrangementet her:

Foto: Anders Bryn