Norsk villaks i 2021 - dette er status

Til tross for flere tiltak har ikke situasjonen for villaksen blitt bedre. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene.

Sist oppdatert: 27. feb. 2022
Villaks2 1280x960 foto helge skoglund
Villaks. (Foto: Helge Skoglund, NORCE)

Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge, skriver Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, der NORCE-forskerne Helge Skoglund og Knut Wiik Vollset er blant rådsmedlemmene.

Tidlig på 1980-tallet kom mer enn 1 million laks tilbake fra havet hvert år. Nå er dette tallet halvert. Dette skyldes både menneskelig aktivitet og lavere overlevelse i sjøen.

Fortsatt er rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett de største truslene mot villaks.

Flere bestander har blitt rammet av lakselus de senere årene, og de hardt rammede områdene har blitt større.

Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning NR 16: Status for norske laksebestander i 2021

– Det er de menneskeskapte påvirkningene i vassdragene og langs kysten vi kan gjøre noe med, sier vitenskapsrådets leder Torbjørn Forseth, men dessverre ser det ikke ut til at tiltakene er gode nok til at situasjonen for laksen blir bedre i de hardt rammede områdene.

– Det gjøres fortsatt nye inngrep i vassdragene, og det er mye mer vi kan gjøre for å bøte på gamle inngrep, sier Helge Skoglund, medlem i vitenskapsrådet.

Les mer hos Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.