Vindpark til havs

NORCE leder norsk-kinesisk forskning på havvindteknologi

Prosjektet styres fra Bergen og involverer forskere fra NORCE, SINTEF, NTNU og UiB. I tillegg er store kinesiske forskningsmiljø, samt både norske og kinesiske industriselskap med i prosjektet.

- Kjempespennende prosjekt som vil gi oss samarbeid med tunge kinesiske forskningsmiljø innenfor vindkraft. Kina er på god vei til å bli det største markedet i verden for havvind, selv om Europa samlet sett fortsatt holder ledelsen. Som alle vet er vi fortsatt i planleggingsfasen for utbygging av havvind her i Norge, likevel har vi førsteklasses kompetanse å tilby. Norge etablerte to forskningssentre for havvind i 2009, og det er forskningspartnere fra begge disse sentrene som er med i konsortiet, forteller prosjektleder Annette F. Stephansen.

Stephansen er et velrennomert navn innen havvindforskning da hun jobbet som koordinator for FME-senteret NORCOWE i mange år. Nå har Norges forskningsråd bevilget 25 millioner kroner til et prosjekt der norske og kinesiske forskere skal samarbeide rundt teknologiutvikling på havvind.

- Konkret er målet å kontrollere vindparken på en mer effektiv måte slik at inntjeningen blir høyere. I tillegg til å se på selve energiproduksjonen, må en ta hensyn til hvordan en kan unngå mye og dyrt vedlikehold, samt hvordan unngå driftsstans. Dette gjør vi ved å videreutvikle modeller for vindfeltet inne i parken og integrere de med kontrollsystemet for turbinene. Modellene må kunne basere seg på vinddata i sanntid og skal kunne gjøre raske og presise nok prediksjoner til at kontrollsystemet vil dra nytte av informasjonen. En viktig del av prosjektet blir å validere forskningen vår, og her håper vi på et tett samarbeid med det kinesiske konsortiet.

NORGE og havvind

Forskningsrådet har siden det første klimaforliket i 2008 investert over en halv milliard kroner i havvind. Disse midlene har utløst om lag 400 millioner kroner i finansiering fra næringslivet. Gjennom satsingen har Norge bygget et kompetansemiljø i verdensklasse. NORCOWE var bl.a en av de store mottakerne av denne havvindstøtten. Norske aktører har også etablert en sterk posisjon i EU-forskning. Denne innsatsen gjennom mange år høster vi nå frukter av og kineserne ser nytte av å jobbe sammen med oss.

– I prosjektet skal forskerne jobbe med å utvikle algoritmene som styrer store havvindparker. Om det lykkes, vil inntjeningen kunne øke med opp mot 2 %. Dette representerer betydelige forbedringer i fremtidens havvindsatsinger, sier Rune Volla, avdelingsdirektør for Energi i Norges Forskningsråd.

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil havvind kunne utgjøre 20 % av elektrisitetsproduksjonen i 2040 og bli den største elektrisitetskilden i Europa. IEA anslår at det frem mot 2040 vil bli investert 1000 milliarder dollar i havvindutbygginger.

Tunge aktører

Goldwin den største nasjonale vindturbinprodusenten i Kina, er med i prosjektet. Det samme er China Three Gorges, et av verdens største energiselskap som investerer tungt i både vindkraft og solenergi. De står bla bak verdens største vannkraftverk (Three Gorges Dam) som ble satt i drift i 2008.

Videre er Equinor med. De er eier og operatør av verdens første flytende vindpark, og har nylig bestemt seg for å åpne opp vinddata fra Hywind Scotland for forskning. Norske WindSim har utviklet programvare som gir detaljerte simuleringer av vindfeltet i en park, og dermed er til støtte når en skal bestemme plasseringen av vindturbiner innenfor et bestemt areal. Kina er et av deres viktigste markeder.

Kinesiske partnere:

 • North China Electric Power University (NCEPU,
 • Leading Institution),
 • China Three Gorges New Energy Co. Ltd,
 • Shanghai Jiao Tong University, Goldwind Co. Ltd, Hohai University,
 • North China University of Water Resources and Electric Power,
 • Nanjing University of Science and Technology.

Norske partnere:

 • Norwegian Research Centre AS (NORCE, vertskap)
 • University of Bergen,
 • Norwegian University of Science and Technology (NTNU),
 • SINTEF Energi AS,
 • WindSim AS,
 • Equinor AS.