NORCE i langvarig klimasamarbeid med Kina

I over 15 år har klimaforskere i Bergen samarbeidet med kinesiske kolleger – i det som omtales som det største forskningssamarbeidet mellom Kina og Norge.

Publisert 17. okt. 2018
Dokken Kina Ny
Trond Dokken sammen med Nils Gunnar Kvamstø (GFI, UiB) mottar hyllest fra de kinesiske lederne i NCZ partnerskapet på vegne av de norske partnerinstitusjonenene.

Denne uken har The Nansen-Zhu International Research Centre (NZC) et aldri så lite jubileum i form av et 15. års symposium. En delegasjon fra NORCE på 9 personer, ledet av klimadirektør Trond Dokken, er til stede på syposiumet.

NZC er et klimaforskningsinstitutt i Beijing, Kina der NORCE er en av tre norske partnerinstitusjoner. De to andre er The Nansen Environmental and Remote Sensing Center og Universitetet i Bergen.

Dokken deltar på styremøtet i NZC torsdag sammen med klimaforsker Odd Helge Otterå i NORCE. Han leder en av NCZ sine forskningsgrupper (Regional Climate and Extremes).

Mange er interessert i å samarbeide med Kina, og Otterå synes det er viktig å vise at klimaforskningsmiljøet i Bergen allerede har samarbeidet med kinesiske kolleger i lang tid.

– Vi har etablert et godt forhold over mange år, som begge parter har faglig nytte av. Vi har hatt utveksling av studenter og personell, rekruttert forskere og arrangert felles sommerskoler. Å bygge relasjoner i Kina tar tid, du kan ikke bare sende en email og spørre om å samarbeide. Det er viktig å opprettholde relasjonene. Jeg har selv vært der jevnlig, de siste årene har det blitt minst en tur i året, sier Otterå.

Dokken Kina2
Fra åpningen av NZC nye kontorer. Statssekretær Borch sammen ledere fra partneinstitusjonene og representanter fra Forskningsrådet.

Otterå og flere andre NORCE-forskerne var også med i den store norske delegasjonen fra akademia som besøkte Kina i april. Otterå har lagt vekt på at samarbeidet har gitt flere viktige bidrag:

– Vi har gjennom 15 år i Bergen jobbet med utvikling av klimamodeller som et verktøy for å forstå variasjoner og endringer i klimaet. Samarbeidet med kinesiske forskere har blant annet gitt oss viktige bidrag til forståelsen av hvordan det østasiatiske klimaet har variert tilbake i tid. Vi har blant annet studert mekanismer for hvordan endringer i sjøisen i Arktis, havtemperaturen i Atlanteren og ulike ytre pådriv, som variasjoner i solinnstråling og vulkanutbrudd, kan være med å forklare variasjoner i det østasiatiske klimaet gjennom de siste tusen årene, sier Otterå.

I tillegg til Trond Dokken og nevnte Otterå, består NORCE-delegasjonen av klimaforskerne Bjørg Risebrobakken, Zhongshi Zhang, Mats Bentsen, Jerry Tjiputra, Chuncheng Guo, Yuanchao Fan og forskningskoordinator Erik Sandquist.

I forbindelse med 15. års symposiet deltok også statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch, på åpningen av NZC sine nye kontorer. Dette var dermed andre gangen i år at Regjeringen besøkte instituttet. Forskningsminister Iselin Nybø besøkte senteret våren 2018 som en del av programmet til den store norske delegasjonen fra norske forskingsinstitusjoner, Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet.

Iselin Nybo 7
Forskningsminister Iselin Nybø. (Foto: Marte Garmann)

Nybø omtalte da NZC som det største forskningssamarbeidet mellom Kina og Norge.

Gjennom forankringen i Chinese Academy of Sciences (CAS) sitt forskningsinstitutt Institute of Atmospheric Physics, var NCZ en viktig del av CAS presidenten sin agenda da han besøkte Iselin Nybø og Forskningsrådet i September for å diskutere Norsk-Kinesisk forskningssamarbeid.

Rundt 120 personer deltar på symposiet, inkludert en norsk delegasjon på rundt 25 personer fra NORCE og de andre norske partnerinstitusjonenene UiB og NERSC.

Trond Dokken skal i løpet av uken i Beijing også møte direktøren ved det kjente Institute of Tibetan Plateau Research for å diskutere samarbeid basert på den store Kinesiske forskningssatsingen Third Pole Environment (TPE).

De seks partnerne i Nansen-Zhu International Research Centre er:

1. Institute of Atmospheric Physics , Chinese Academy of Sciences (IAP/CAS)
2. The Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)
3. Universitetet i Bergen (UiB)
4. NORCE
5. Peking University (PKU)
6. Nanjing University

Mats Bentsen
Mats Bentsen presenterer status for den norske jordsystemmodellen.

Aktuelt

Bodoe snn
18. jun. 2019

Dette tror næringslivslederne om framtiden i nord

Vossolaks barlaup
07. jun. 2019

Derfor er det fortsatt håp for Vossolaksen

Sigurd handeland 1
03. jun. 2019

Storprosjekt for bærekraftig sjømatproduksjon

COLOURBOX31293061
30. mai 2019

Unge med spiseforstyrrelser sitter mer stille

Strekke ut en hånd
28. mai 2019

Ansatte i skolen trenger mer kunnskap om selvmord