0022

Noen psykiske problemer er særlig knyttet til rusproblemer hos ungdom

Depresjon, atferdsproblemer og traumelidelser henger i større grad sammen med et problematisk rusbruk hos ungdom.

- Psykisk helsevern for unge må fange opp begynnende rusvansker i ungdomstiden, og særlig være oppmerksomme på unge med atferdsproblemer, depresjon og traumelidelser, sier Ove Heradstveit, psykologspesialist og forsker ved RKBU Vest, NORCE.

Bygge gode relasjoner
Psykiske lidelser og rusvansker er ikke alltid synlige for de omkring, og noen ungdommer er gode på å skjule vanskene sine. Å bygge gode relasjoner til ungdom er derfor viktig både for å fange opp vansker og for å kunne støtte de unge i å søke hjelp når det trengs.

Det er få tidligere studier som har sett på hvilke psykiske lidelser som i størst grad henger sammen med rusbruk og rusproblemer blant ungdom. Tidligere forskning fra RKBU Vest har vist at atferdsvansker er en sentral risikofaktor for å utvikle rusproblemer i ungdomstiden. I særlig grad hang atferdsforstyrrelser sammen med økt risiko for bruk av narkotika. Dette bekreftes også i denne studien.

- Vi fant i ny studie at depresjon og traumelidelser, sammen med atferdsforstyrrelser, skilte seg ut ved å henge tydelig sammen med mulig rusproblematikk i ungdomstiden. Traumelidelser hang særlig sterkt sammen med problematisk bruk av alkohol, som for eksempel det å ha et veldig høyt totalkonsum av alkohol gjennom ungdomstiden, sier Heradstveit.

I studien ble svarene fra undersøkelsen ung@hordaland, koblet sammen med informasjon fra Norsk Pasientregister. Forskerne hadde tilgang til data fra 9,408 ungdommer i alderen 16 til 19 år, hvorav 853 hadde mottatt hjelp fra psykisk helsevern i løpet av en fireårsperiode forut for deltakelsen i ung@hordaland.


Les også: Unge med psykiske lidelser bruker mer narkotika, viser ny studie (forskning.no)

Kilde:
Heradstveit, O., Skogen, J. C., Hetland, J., Stewart, R., & Hysing, M. (2019). Psychiatric diagnoses differ considerably in their associations with alcohol/drug-related problems among adolescents. A Norwegian population-based survey linked with national patient registry data. Frontiers in psychology, 10, 1003.