Hm

NAMC- North Atlantic Microplastic Centre- er offisielt åpnet

Åpning er muliggjort etter at Agenda Vestland- Sparebankstiftelsen - våren 2020 vedtok bistand til treårig oppstarthjelp. NORCE er vertskap for senteret som har med seg rundt 40 forskere fra inn- og utland.

NAMC har mobilisert ledende forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Målet er å raskest mulig forstå hvor mye mikroplast som finnes i omgivelsene og risikoen ved dette.

- Nanoplast og mikroplast er en raskt økende fare for vår verden. Arbeidet i North Atlantic Microplastic Centre vil ha stor innvirkning på høyeste politiske nivå, sa Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister (V) under åpningen.

Rotevatn informerte videre under sitt åpningsinnlegg om arbeidet som skal føre til en internasjonal avtale i 2022 knyttet til farene ved nano- og mikroplastforurensning.

- Vi er vant til å forholde oss til kostholdsråd om klassiske miljøgifter (f.eks. kvikksølv og PCB i fiskelever), men vi har i dag ikke kunnskap til å gi råd om innhold av mikroplast i mat. I en fremtid der mikroplastnivåene øker vil det stadig komme flere krav til dokumentasjon fra forbrukerne, matprodusenter og importører. Vi skal med dette senteret jobbe med forskning som skal legge grunnsteinene for trygg og sikker kunnskap, sier leder for senteret og NORCE-forsker, Marte Haave.

Se nettsiden med sendingen som ble laget av Kick-offen

Oversikt over organisasjonen, partnere og styrets sammensetning får du her på senterets egne nettsider http://namc.no/

IMG 9045
Åpning av NAMC- North Atlantic Microplastic Centre fra Forum Scene i Bergen og via stream 9. desember 2020. Fra venstre ser vi Frode Nergaard Fjeldstad, Agenda Vestlandet, Eirik Langeland, NOSCA, Amund Maage, UiB, Natalia Golis, Vestland fylke, Hans Kleivdal, NORCE og Marte Haave, NORCE. Foto: Gunn Janne Myrseth, NORCE