Løvetannprisen 2020 til Knut-Arne Wensaas

Knut-Arne Wensaas, forsker II ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, mottok 29. april Norsk forening for allmennmedisin sin Løvetannpris for 2020.

Sist oppdatert: 29. jun. 2021
Knut Arne Wensaas legekontor
I tillegg til å være forsker i NORCE ved AFE er Knut-Arne Wensaas også fastlege i Bergen.

Prisen deles ut årlig til en allmennlege som har gjort en innsats for det allmennmedisinske faget – innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.

Wensaas fikk Løvetannprisen for sin langvarige innsats for allmennmedisin og allmennleger gjennom fagutvikling og forskning – og som tillitsvalgt.

Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og 20 000,- kroner.