Havstrømmer stillfoto

Hvorfor bry oss om endringer dypt nede i Norskehavet?

Dypt nede i Norskehavet skjer det noe dramatisk. På bunnen av Norskehavet stiger temperaturen til et nivå som vi aldri har sett før.

Men hvorfor skal vi bry oss om noe som skjer langt nede i Norskehavet, på et så fjerntliggende sted?

Denne videoen, en NORCE-produksjon, er laget i forlengelsen av forskningsprosjektet Deep water exiting the Nordic Seas: a pacemaker of North Atlantic circulation.

Prosjektet har fokusert på det vannet fra havdypet som eksporteres fra de nordiske havene til Nordatlanten.

Det såkalte overflow-vannet gjennomsyrer Nordatlanteren og bidrar til strukturen og styrken av den vertikale havsirkulasjonen som spiller en fundamental rolle for det globale klimaet. Videre bidrar dyphavet til å begrense klimaendringer gjennom en langvarig lagring av varme og karbon.

Så lenge overflow-en er stabil, er dermed også påfyll av varmt vann stabilt. Men hva skjer om denne returstrømmen svekkes, fordi vannet ikke lenger er kaldt og tungt nok?

Kan vi nå et vippepunkt?

Per nå er strømmen stabil, men det blir varmere.

Hele tiden måler instrumenter styrken på returstrømmen når den strømmer over Grønland-Skottland ryggen. Disse målingane er de viktigste verktøyene forskerne har for å øke kunnskapen om havstrømmene og konsekvensene.

Dette prosjektet inkluderer nordiske eksperter på regionale observasjoner (Østerhus, Hansen, Larsen, Hátún, Chafik, Jónsson, Macrander), modellering av den globale havsirkulasjonen og koblinger til klimaet (Olsen, Chafik), endringer i vannmasser og storskala variabilitet i den nordatlantiske sirkulasjonen. (McDonagh, Richter, Chafik, Larsen, Hátún).