Hvordan stiller allmennleger diagnoser?

Ny artikkel presenterer analyse av hvordan allmennlegen stiller diagnoser i møte med komplekse helseproblemer

Sist oppdatert: 14. okt. 2019

Diagnose og behandling av sykdommer og helseplager er en sentral del av allmennlegens oppdrag. Kirsti Malterud fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (NORCE) har sammen med Susanne Reventlow og Ann Dorrit Guassora (Københavns Universitet) publisert en artikkel som kan hjelpe oss å forstå mer av den diagnostiske prosessen i allmennpraksis.

I helsetjenestens førstelinje presenterer pasienten symptomer som kan være entydige og lette å tolke. Men det kan også dreie seg om komplekse helseplager der det ikke finnes et opplagt og umiddelbart svar på hva pasienten feiler, og ofte har pasienten mange sykdommer på en gang. Medisinske diagnoser kan stilles ved hjelp av logiske beslutningskart, og av og til gjenkjenner legen symptomene umiddelbart ved første blikk. Men ofte innebærer allmennmedisinsk diagnostikk kompliserte kognitive prosesser med tolkning og refleksjon, der ulike subjektive inntrykk veies mot hverandre.

I artikkelen presenterer forfatterne Lonergans kunnskapsteoretiske perspektiver for å gjøre den diagnostiske prosessen tilgjengelig for analyse og diskusjon. Med støtte i en kasuistikk fra klinisk praksis viser de hvordan kjernebegrepene erfaring, forståelse og vurdering kan være nyttige verktøy for å forstå hvordan allmennlegen møter slike utfordringer i klinisk praksis.

Malterud K, Reventlow S, Guassora AD. Diagnostic knowing in general practice: interpretative action and reflexivity. Scand J Prim Health Care. 2019:1-9. Epub 11 Sep 2019. DOI: 10.1080/02813432.2019.1663592.
Lenke: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...

The Blue Diamond Gallery
Foto: The Blue Diamond Gallery http://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/d/diagnosis.html

Relaterte personer