Veileder observerer fasilitator foto Magnus Hjortdahl

Fasilitatorkurs for lokal akuttmedisinsk trening i Alta

Denne uken var tolv deltakere fra hele Norge samlet i Alta for å bli fasilitatorer

På Fasilitatorkurset lærte deltakerne hvordan man kan organisere og gjennomføre akuttmedisinsk samtrening av lokale akuttmedisinske team, ved hjelp av simulering etter BEST modellen.

Kurset gikk over to dager. Deltakerne fikk erfaring med å fasilitere egne simuleringsøvelser veiledet av erfarne fasilitatorer. Det var et intenst kurs med mye praksis i grupper iblandet felles undervisning, simulering og debrief. Debrief er en metode for systematisk veiledning etter en simuleringsøvelse.

Fasilitatorkurset er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Hensikten med kurset er å utdanne fasilitatorer som kan lede teamtrening av sine lokale akuttmedisinske team.

Fasilitatorkurset var en suksess, og vi har allerede planlagt neste kurs som blir i Alta 4. til 5. juni 2020.

Vel møtt til neste år!

Simulering på legevakt Foto Magnus Hjortdahl
Simulering på legevakt. Foto: Magnus Hjortdahl