Vi hjelper Europa til å bytte ut kullfyrt fjernvarme med grønn grunnvarme

Europa får hjelp til å erstatte forurensingsverstingen kull. NORCE-forskere skal utvikle teknologi for mer effektiv og bærekraftig bruk av geotermisk energi.

Sist oppdatert: 12. mai 2021
Publisert 26. apr. 2021
Geotermisk brønn Poddebice
En geotermisk brønn fra et av de involverte anleggene i Poddebice Polen. Foto: User4Geoenergy

–Dersom vi effektivt greier og utnytte geotermisk energi med lave temperaturer kan fjernvarme bli en viktig erstatter for fossile energikilder, sier sjefsforsker og geolog Kirsti Midttømme som leder den norske delen av prosjektet.

Polen har store utfordringer med å gå fra kullbasert energi til fornybart og er det eneste EU landet som ikke har forpliktet seg til å gjennomføre klimamålene for 2050 om klimanøytralitet. Fjernvarme er godt utbygd med ca 400 fjernvarmeanlegg, men 80% av disse er fortsatt kullfyrt. Ungarn er blant de europeiske landene med størst potensialet for geotermisk utnyttelse med store høy-temperatur grunnvannsreservoarer.

Det nyoppstartede prosjektet User4Geoenergy (Improving the energy efficiency of geothermal energy utilisation by adjusting the user characteristics) har et budsjett på 13 millioner norske kroner og er finansiert med EØS-midler gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Prosjektet ledes av det polske vitenskapsakademiet og har som mål å effektivisere geotermiske fjernvarmesystemer i Polen, Ungarn og Slovakia for å redusere luftforurensning og CO2-utslipp og slik støtte opp under en bærekraft utvikling.

Bruker varmepumpeteknologi for å gjøre seg nytte av varme på lave temperaturer

Ved geotermisk fjernvarme utnyttes varmt vann som pumpes opp fra et par kilometers dybde.

NORCE har i flere år vært med på å utvikle og demonstrere geotermiske anlegg og i dette nye prosjektet skal vi spesielt utnytte vår erfaring fra arbeid med energieffektivisering, varmepumpeteknologi og utnyttelse av lavtemperatur geotermisk energi med temperaturer som ligger under 90 grader celcius.

–Mange av dagens fjernvarmeanlegg er designet for fossil energi med temperatur på rundt 100 grader celcius, men det er begrenset med kjente store grunnvannsreservoarer som holder denne temperaturen. Hvis man kan senke temperaturen i fjernvarmen til 60 grader celcius, kan enda flere grunnvannsreservoarer i Europa brukes som energikilde, forklarer Midttømme.

–Ved å bruke varmepumper kan man utnytte grunnvannsreservoarer på 20 grader celcius som geotermisk energikilde for fjernvarme. I Lund i Sverige har geotermisk varme ved 17-27 grader celcius vært en viktig kilde for fjernvarmen i 25 år.

Lagrer overskuddsvarme

Etterspørselen av energi til oppvarming av boliger varier gjennom året. I sommermåneden produseres et betydelig overskudd av energi form av varme, men skal denne overskuddsvarmen kunne brukes til vinteren må den magasineres. Norge er langt framme på å utvikle løsninger for termisk energilagring i grunnen

-Geotermisk energi er en miljøteknologi som kombinerer kompetanse innen energieffektivisering og energisystemer med erfaringene fra flere tiårs petroleumsvirksomhet. Mange av de store grunnvannsreservoarene i Europa har samme geologiske opprinnelse som olje- og gassreservoarene i Nordsjøen. Det kreves god geologisk forståelse samt innsikt i energisystemer og energibruk for å finne gode, miljøvennlige og effektive løsninger, sier Midttømme.

Improving the energy efficiency of geothermal energy utilisation by adjusting the user characteristics

Les mer om prosjektet på deres hjemmesider:

User4GeoEnergy