EU-prosjekt skal levere banebrytende innovasjoner til oppdrettsnæringen

Forskere i NORCE har tatt initiativet til å samle europeiske oppdrettere, fôrprodusenter, teknologileverandører og oppstartsbedrifter i et initiativ for å revolusjonere fôrkontroll i fiskeoppdrettsnæringen.

Sist oppdatert: 1. jul. 2019
Prosjektgruppe 2
Glade NORCE-kolleger skal samarbeide i storsatsingen. Fra venstre Susanne Gitlesen, Gro Bjerga, Anne Krøvel, Elisa Ravagnan, Cate Boccadoro, Dominique Durand, Lars Ebbesson og Hans Kleivdal. Ikke tilstede Dorinde Kleinegris.

iFishIENCi – Intelligent Fish feeding through Integration of ENabling technologies and Circular principles – har nylig mottatt 60 millioner kroner fra EUs Horizon 2020-program for å levere smarte løsninger for bærekraftig vekst til den globale fiskeoppdrettsnæringen.

Forskere i NORCE fører an i prosjektet, som sammen med AquaBiotech Ltd i Malta leder prosjektet.

Bærekraftig digitalisering

- Dette innovasjonsprosjektet vil føre til en etterlengtet revolusjon med tanke på mer effektiv produksjon av fisk på verdensbasis og bidra til å møte samfunnets behov for mat fra havet i fremtiden, sier forskningskoordinator og prosjektinitiativtaker Dominique Durand i NORCE.

- iFishIENCi kommer til å skape banebrytende innovasjoner innenfor tingenes internett og kunstig intelligens, og gi sanntidstilgang til fôring av fisk, fiskevelferd, fiskeatferd og miljøet som omgir fiskene, forteller forskningsleder Lars Ebbesson i NORCE.

Han leder Centre for Sustainable Aquaculture Innovation (CSAI) i Bergen og er vitenskapelig og teknisk koordinator for iFishIENCi.

Lars Ebbesson
Lars Ebbesson er teknisk og vitenskapelig koordinator for det nye EU-prosjektet (Foto: Terje Aamodt)

Prosjektet fokuserer også på sirkulære prinsipper og null avfall ved å kvalifisere nye og bærekraftige økologiske verdikjeder for fiskefôr og verdiøkning av biprodukter. Verdier skal maksimeres gjennom omfattende bærekraftighetsvurdering og kontakt med næringen, lovgivere og forbrukere.

Utvikler nye bransjestandarder

- Prosjekter som iFishIENCi brukes som det vitenskapelige grunnlaget for reformer i EU-politikken. Det er vanlig at resultatene fra slike prosjekter utvikler seg til å bli bransjestandarder og konkrete krav i bransjen for å kunne fortsette markedsføringen av produkter i EU.

For bransjepartnerne ligger den strategiske verdien derfor i å delta i læringsprosessen fra tidlig av og påvirke utviklingen av nye markeder ved å kalibrere resultater for teknisk gjennomførbarhet og kommersiell levedyktighet, sier EU-rådgiver Poppy Kalesi i NCE Seafood.

iFishIENCi forankres i Biology Online Steering System (iBOSS), noe som vil gi en betydelig forbedring av produksjonskontroll og styring av alle fiskeoppdrettssystemer.

Gjennom kontinuerlig overvåkning av fiskehelse- og velferd og analyse av Big Data, kommer iBOSS til å optimalisere fôrbruk samtidig som man kutter miljøavtrykket og maksimerer verdiskapningen.

Interasjonalt team fra forskning og næringsliv

iFishIENCI er et spennende samarbeidsprosjekt der seks europeiske SMB-er, sju forsknings- og teknologiorganisasjoner, fire store bedrifter og en næringsklynge med medlemmer fra Norge, Malta, Frankrike, Spania, Danmark, Tyskland, Hellas og Ungarn har bestemt seg for å samle ekspertisen sin for å raskt innføre utslagsgivende teknologier for fiskeoppdrettsmarkedet, og støtte 4.0-revolusjonen innen fiskeoppdrett.

I tillegg til forskerne fra NORCE, er viktige norske prosjektpartnere Seafood Innovation Cluster, Universitetet i Bergen og Covartec.

Laget fra iFishIENCi vil motta støtte fra forskjellige europeiske og norske fiskeoppdrettere samt fiskefôrprodusenter. Disse skal gi råd og tilgang til eksisterende produksjonsanlegg for å teste og demonstrere iFishIENCI-teknologier og konsepter.

- Ved å bli med i dette samarbeidet mellom forsknings- og næringsmiljøer, viser fiskeoppdrettere og deres leverandører en sterk vilje til å oppnå bærekraftig vekst ved å overvinne dagens utfordringer i næringen, forteller Dominique Durand.

- Målet for iFishIENCi er intet mindre enn det å revolusjonere fiskevelferd i fiskeoppdrettsanlegg, ikke bare i Norge, men globalt. Prosjektet legger premissene for drift og funksjonell bruk av fremvoksende produksjonssystemer, som delvis lukkede og lukkede anlegg sier han.