Engelskspråklig metodebok om kvalitativ metasyntese fra NORCE-forsker

Kirsti Malteruds bok om kvalitativ metasyntese – nå publisert på engelsk

Sist oppdatert: 19. aug. 2019
Malterud bok

«Qualitative Metasynthesis – A Research Method for Medicine and Health Sciences» er nå publisert av det britiske forlaget Routledge. Kirsti Malterud, forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet/NORCE Helse, er forfatter av denne metodeboken som ble utgitt på norsk av Universitetsforlaget i 2017. Malterud har selv stått for oversettelsen.

Boken handler om kvalitativ metasyntese, som er en forskningsmetode for systematisk søk, sammenfatning og syntese av kvalitative studier. Metoden har røtter i to ulike kunnskapstradisjoner, nemlig kvalitative forskningsmetoder og evidensbasert medisin. Forfatteren tar utgangspunkt i flommen av forskningslitteratur som de siste årene er gjort digitalt tilgjengelig. Hun argumenterer for at det er behov for strategier som kan forebygge forskningssløsing («research waste») og bidra til bærekraftig gjenbruk av ulike former for eksisterende evidens.

Systematisk vurdering av relevans og kvalitet er sentrale nøkkelord, likeså syntese der sammenfatning av forskningskunnskap skal lede til syntese, som noe annet og noe mer enn bare gjenfortelling av det som allerede finnes. Forfatteren presenterer bakgrunn og motiver for denne typen forskningsstrategi og beskriver konkrete og praktiske fremgangsmåter for alle ledd i forskningsprosessen.

Boken omfatter også en grundig gjennomgang av vitenskapsteoretiske utfordringer som melder seg når ulike, til dels motstridende forskningstradisjoner skal møtes. Presentasjonen illustreres og underbygges av en omfattende referanseliste. Med dette er Malteruds bok om kvalitativ metasyntese også en engelskspråklig metodereferanse.

Referanse:

Malterud K. Qualitative Metasynthesis: A Research Method for Medicine and Health Sciences. Abingdon: Routledge; 2019. ISBN 9780429649196.

Lenke til publikasjonen

26. juni 2019

Relaterte personer