Endring i akuttmedisinforskriften om bakvakt og til stede-veiledning

Sist oppdatert: 15. jan. 2020

Fra 01.01.20 er Akuttmedisinforskriftens § 7 om kompetansekrav til lege i vakt endret. Kommunen skal som tidligere etablere bakvaktordning for uerfaren lege i vakt, men nå skal også kommunen eller den enkelte legevaktordning vurdere om bakvakten ved behov skal kunne være tilgjengelig for til stede-veiledning av lege i vakt som ikke oppfyller kompetansekrav i første ledd. Dette erstatter den tidligere generelle utrykningsplikten for bakvakt.

Dette gir kommunene og legevaktene ansvar for å vurdere den enkelte vaktleges individuelle behov for til stede-veiledning, og det kan nå skreddersys bakvaktordninger tilpasset vaktlegens kompetanse og lokale forhold. På denne måten kan det etableres gode ordninger der det legges til rette for trygge tjenester og tilstrekkelig faglig støtte til lege uten selvstendig vaktkompetanse.

Lykke til med dette arbeidet.

Gjeldende forskriftstekst kan leses HER.