Elektriske busser kan driftes enda mer kostnadseffektivt og miljøvennlig, viser nye resultater

Ved å hente ut maksimal effekt av hver elbuss kan busselskapene bidra sterkere til grønn omstilling, og drive mer kostnadseffektivt.

Sist oppdatert: 16. jun. 2021
Publisert 4. jun. 2021
Elbuss lading
Både utetemperatur, temperaturen inne i bussen ved oppstart - samt høydeprofilen på ruten - i betydelig grad kan påvirke strømforbruket til en elbuss, viser resultater fra prosjektet. (Illustrasjonsfoto: Andreas R. Graven)

Stadig flere miljøvennlige busser frakter passasjerer rundt i norske byer og distrikter. Men selv med store elbuss-flåter er det fullt mulig optimalisere driften.

NORCE-forsker Bjørnar Jensen har utført analyser i et samarbeidsprosjekt med bedriften Saga Tenix, som blant annet leverer IT-løsningene til KEOLIS sin elbuss-flåte i Bergen, en storsatsing i nordisk sammenheng.

Resultatene peker på en rekke muligheter, og at det finnes et klart uutnyttet potensial for busselskapene:

– Vi kan bidra til å styrke både driftssikkerhet, planlegging og ressursbruken til busselskapene. Det kan vi gjøre ved å inkludere parametere som temperatur og føre, topografi og passasjertall, inn i modeller som beregner strømforbruk, sier Jensen.

– Dessuten kan avansert dataanalyse identifisere ytterligere forbedringspunkter, som forvarming av busser, og batteriovervåking som kan gi signal ved avbrutt lading, legger han til.

Dette påvirker strømforbruket

Resultatene hittil viser at både utetemperatur, temperaturen inne i bussen ved oppstart - samt høydeprofilen på ruten - i betydelig grad kan påvirke strømforbruket.

– Ved en utetemperatur på rundt 18 grader kan for eksempel en elbuss kjøre 50 prosent lenger enn ved 0 grader, sier Jensen.

Forskningen i forprosjektet er finansiert av Mobiforsk, som er knyttet til Forskningsrådets program FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionene).

Bjørnar Jensen web1
Forsker Bjørnar Jensen, NORCE. (Foto: Andreas R. Graven)

Bruk av varmeapparat i bussen kan medføre opp til 50 prosent ekstra forbruk for å varme opp en kald buss. Forvarming kan gi bedre rekkevidde og bedre utnyttelse av ressursene, viser resultatene.

NORCE-forsker Jensen har foretatt analyser basert på 30 000 bussavganger på en rute mellom Grorud i Oslo og Nesåsen i Lørenskog (operert av Norgesbuss), over et tidsrom på ett år og to måneder.

– Med utgangspunkt i resultatene er det mulig å forutsi variasjoner i strømforbruk, og hvordan busselskapene kan effektivisere driften, slik at de ikke kjører med flere busser enn de faktisk trenger. I tillegg er det mulig å redusere risikoen for uønskede hendelser på rutene, som for eksempel ved å sikre at det er nok strøm på batteriet til hele kjøretiden, påpeker Jensen.

Fra maskinlæringsmodell til produkt

Bussens over- og underforbruk av strøm har også en tydelig sammenheng med høydeprofilen langs ruten. NORCE kan modellere og bruke denne informasjonen til å beregne forventet forbruk på en rute med en gitt topografi.

– Dermed blir det mulig å optimalisere rutenettet, ved å estimere forventet forbruk på ulike ruter og kombinasjoner av ruter, legger Jensen til.

– Vi håper å kunne forske videre ved å utvide en maskinlæringsmodell til et produkt som busselskapene kan bruke for å optimalisere disponeringen av busser, og som eventuelt oppdragsgivere som Skyss og Ruter kan bruke for å utforme rutene eller hele rutenett, sier Jensen.

NORCE samarbeider med Saga Tenix om forskning og utvikling av hvordan driften av elbusser kan optimaliseres, og gjøres enda mer miljøvennlig.

­– Vi i Saga Tenix har hele tiden et sterkt fokus på forskning, da spesielt data og informatikk. Ny forskningsbasert kunnskap vil alltid være viktig for oss, og samarbeidet med NORCE bidrar til at vi når våre mål. Vi er dedikerte til å levere løsninger av høyest mulig kvalitet til offentlig transportsektor, som ikke bare kommer kundene våre til gode, men som også vil være med på å fremme bruken av elektriske busser, sier adm.dir Robert Eriksen Jacobsen.

Relaterte personer