Den digitale Barne- og Unge kongressen 2020 ble en suksess

Hovedtema var ungdom og psykisk helse. Rundt 700 unike deltakere var påmeldt kongressen, og det reelle tallet deltakere antas å være enda større da flere kunne delta via samme påmelding.

Sist oppdatert: 15. des. 2020
Tyggis v6

Barne- og Unge kongressen 2020 hadde tittelen «UNG 2020: Prikk lik og unik» og hadde et variert program.

Fra RKBU Vest deltok Mari Hysing med en plenumsforelesning om ungdom og søvn. Bente Storm Haugland og Yasmin Moussavi deltok med postere.

RKBU Vest, NORCE arrangerer kongressen i samarbeid med de andre RKBU/RBUPene, NBUP, NUBU, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Fra RKBU Vest var Monica Berge og Bjørn Brunborg del av arrangementskomiteen. Det ble gjort nyttige erfaringer knyttet til digitale løsninger for en så stor kongress.

Kongressen arrangeres hvert andre år, og er lokalisert til Bergen.