Informasjonsfilm om Bedre Tverrfaglig Innsats

Bedre Tverrfaglig Innsats i Agder har laget en informasjonsfilm til bruk i opplæring av de som jobber med barn og unge.

Sist oppdatert: 15. sep. 2020

Bedre Tverrfaglig Innsats er en tverrfaglig samhandlingsmodell som skal hjelpe alle tjenester i en kommune til å se og snakke med barn som trenger det så tidlig som mulig, involvere foreldre i hele perioden barnet trenger støtte og sist men ikke minst; gjøre tilgjengelig gode verktøy og strategier slik at tjenestene kan samhandle på best mulig måte for barnet og familien det gjelder.

RKBU Vest bidrar med fagkunnskap om implementering og prosjektledelse til BTI arbeidet i Vestland og på nasjonalt nivå.

Se denne flotte og informative filmen om BTI som er laget av BTI teamet i Agder og som er en del av deres arbeid med Folkehelseprogrammet.