Faglige rutiner og prosedyrer for legevakt

Sist oppdatert: 28. feb. 2020

Diverse

Rammeplan for kurs i akuttmedisin
Pdf
"Etikk i legevaktarbeid". Kan bestilles i papirversjon fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
Pdf
Metodebeskrivelse for lydloggevaluering
Pdf
Lover og forskrifter
Pdf
Engelsk ordliste for legevaktrelaterte termer
Pdf
Psykiatrisk legevakthåndbok
Pdf

Registrering av verbal utskjelling, trusler og vold på legevakt

SOAS-RE Skåringsnøkkel
Pdf
SOAS-RE Brukerveiledning
Pdf
SOAS-RE Norsk elektronisk
Pdf

Brukerundersøkelser på legevakt

Generell informasjon og veiledning om brukerundersøkelsen
Pdf

Brukerundersøkelse (elektronisk versjon)

Praktisk veiledning for elektronisk brukerundersøkelse
Pdf
Sjekkliste elektronisk brukerundersøkelse
Word
Informasjonsplakat
Word

Brukerundersøkelse (papirversjon)

Spørreskjema (nynorsk)
Pdf
Spørreskjema (bokmål)
Pdf