Kontakt oss for oppdrag

Sist oppdatert: 17. jun. 2020

LFI tar oppdrag som omfatter forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi.

Vi har spesiell kompetanse på laksefisk (laks, sjøaure, innlandsaure) og bunndyr, og på hvilke miljøbetingelser som skal være til stede for at disse artene skal ha livskraftige bestander.

Kontaktperson

Bj

Bjørn Torgeir Barlaup

Forskningsleder LFI - Bergen
bjba@norceresearch.no
+47 56 10 74 02
+47 992 05 951