Innsikt

NORCE i FoU-partnerskap for "Gloppen- modellen" - ein utdanningsmodell for framtida.

Sist oppdatert: 3. jul. 2019

NORCE Samfunn har inngått et forsknings- og utviklingspartnerskap med Gloppen kommune, NAV Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune om å dokumentere og videreutvikle «Gloppenmodellen». Gloppenmodellen er en samarbeidsform for å sikre rask og god fagutdanning til minoritetsspråklige, som igjen kan lede til raskere varig arbeid og integrering. Denne modellen er trukket frem som en nasjonal interessant modell av regjering og i NOUer.

Gloppen kommune har i samarbeid med NORCE søkt og fått tilslag på kr 1,2 mill. for 2019 fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) gjennom kommunale utviklingsmidler (KUM). Samarbeidsprosjektet vil vare i 3 år med en total ramme på kr 4,5 mill basert på årlige tildelinger og stor egeninnsats fra kommuner og fylkeskommune.

Gloppen 2

Bakgrunnen for prosjektet var at mange voksne minoritetsspråklege i kommunen ønsket seg utdanning som helsefagarbeider, samt at behovet for framtidig arbeidskraft innen fagfeltet vil bli stor. Erfaringene er svært positive og det har blitt starta nye klasser hvert år med unntak av 2014. Flere kommuner i Nordfjord har nå med elever som følger Gloppenmodellen. Etter noen års erfaring er det nå behov for å vurdere resultatene av Gloppenmodellen. I tillegg trenger modellen å utvikles vider og bli mindre "personavhengig".

Målet er å få utarbeidet en standardisert fagutdanningsmodell for minoritetsspråklege som kan overføres til alle deler av landet. Gloppen kommune, ved Ann Iren Festervoll, skal lede prosjektet og forskere Øyvind Hellang og Astrid Espegren fra NORCE Samfunn skal jobbe tett med arbeidsgruppen for å tilføre erfaringer og kunnskap fra tidligere prosjekter slik som «Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne» i Lindesnesregionen i Agder.


Her kan man lese om saken på Gloppen kommune sin nettside.

Gloppen
Her er representanter fra Gloppen kommune, prosjekteier, og samarbeidspartnere, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og NAV. NORCE følger prosjektet.
Arbeidet med en omfattende reform av introduksjonsordningen for innvandrere og flyktninger er i gang, sier Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister.
Jan Tore Sanner
Foto: Marte Garmann

Aktuelt

01. nov. 2019

CASS - Centre for Arctic Sustainable Societies

Senteret skal bidra med kunnskap for utvikling av bærekraftige samfunn i Arktis.

Trond Dokken Klima Paraply
18. okt. 2019

Jantelov og skam – slutt med det!

NORCE LNLYR High Res 01
17. sep. 2019

Verdens første passasjerfly for miljøovervåking er norsk

02. jul. 2019

DAPPER v.0.9 har nettopp blitt utgitt

DAPPER er en open-source Python pakke for benchmarking av metoder i data assimilering (DA) med formål å gi eksperimentell støtte i utviklingen av nye algoritmer.

28. jun. 2019

Mer innovasjon er mulig

Nord-Norge kommer dårlig ut i tildelingen av offentlige innovasjonsmidler. Hvordan kan vi snu dette?