Vold og overgrep

Sist oppdatert: 1. jul. 2019

Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner utgjør et betydelig folkehelseproblem. Vi forsker på og formidler kunnskap om avdekking, håndtering og oppfølgingstilbud for volds- og overgrepsutsatte.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Prosjekter