Undervannsposisjonering

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Lokalisering under vann kan gjøres gjennom akustikk, optikk og magnetisk induksjon. Vi bruker disse teknologiene for å estimere plasseringen av enheter distribuert under vann på forskjellige feilområder. Vi bruker metoder som antar både samarbeidskilder og ikke-samarbeidende kilder for å lokalisere objekter. Vi begrenser oss til enheter som ligger i grensene, dvs. enten på overflaten eller på havets bunn. Lokaliseringens omfang kan være å oppdage en enhet for å unngå kollisjon eller for midtpunktnavigering, lokalisere og gjenopprette tapt utstyr, og til slutt, for optimal dokking.