Undervannskommunikasjon

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Vi kan analysere og evaluere kommunikasjonsytelsen for trådløse undervannskommunikasjonssystemer. Vi kan utføre kontrollerte tester i laboratorie- og dataanalyse av omfattende datasett samlet inn til sjøs. Fra denne analysen kan vi utlede optimerte kommunikasjonsparametere for de spesifikke scenariene. Sluttbrukere kan være både fagmiljøer som trenger å overføre data fra nedsenket instrumentering og offshoreindustrien med autonome systemer som trenger kommunikasjon for å koordinere.

NORCE kan tilby eksperimentering om akustisk lydkanalundervannsaktiviteter under vann og avledning av optimale kommunikasjonsparametere for de målte forhold. Vi kan også evaluere systemer for kommunikasjon under vann som tredjepart.