Trådløs kommunikasjon

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Trådløs kommunikasjon er en integrert del av mange anvendelser og forskningsprosjekter. NORCE har ekspertise på en rekke kommunikasjonsteknologier som:

NORCE kan utføre tjenester fra simulering av individuelle komponenter til nettverksdesign og systemintegrasjon. Våre forskere har kompetanse i analytisk og numerisk modellering av elektromagnetiske felt, simulering og design av kommunikasjonsmoduler og systemer, SDR-design, antenne- og transducer design, og trådløst nettverksdesign.

Vår ekspertise på trådløs kommunikasjon sikrer effektiv og robust integrasjon av kommunikasjonsteknologier for ulike anvendelser.

Undervannskommunikasjon er også et kompetanseområde i NORCE.

Aktuelt