Tilstandsovervåking

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Tilstandsovervåkning er å bestemme tilstanden til en maskin mens den er i drift. I praksis måler en typisk vibrasjon, lyd, temperatur, utseende, eller en hvilken som helst annen tilstandsindikator. Siden maskinen er i drift, er alle testene ikke-destruktive (NDT), og de anvendes på både roterende og statiske komponenter. Målet er å bestemme når maskinen vil kreve vedlikehold, og dermed øke sikkerheten, unngå dyr nedetid, og gjøre at vedlikeholdet kan planlegges til å passe godt inn med planlagte operasjoner.

NORCE har bred erfaring innen dette området, bl.a. knyttet til overvåkning av lagre, girbokser, ståltau, fibertau, stålstrukturer, komposittstrukturer, og hydrauliske aktuatorer. Relevante overvåkningsteknikker inkluderer, men er ikke begrenset til, ultralyd, akustisk emisjon, virvelstrømmer, vibrasjonsmålinger og optisk og infrarød billedanalyse.

Aktuelt