Tannmaterialer og helse

Sist oppdatert: 22. mai 2020

De fleste i befolkningen har en eller flere tannfyllninger, og det er viktig å vite hvorvidt tannmaterialer kan påvirke helsen vår, og om de kan gi bivirkninger som ikke er akseptable.

Gjennom senteret Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer utreder vi henviste pasienter, vi informerer om og forsker på bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer, samt registrerer og overvåker bivirkningsrapporter i det nasjonale bivirkningsregisteret for odontologiske biomaterialer.

Prosjekter

Aktuelt